LT
Autoportretai
Jonkus Gintautas
Naktis
Measurements Width: 160 cm | Height: 150 cm |

Naktis (Jonkus Gintautas)