EN
Autoportretai

Privatumo politika

Duomenų privatumo politika
Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Viešosios įstaigos MO muziejaus (toliau – Muziejus) teikiamomis paslaugomis šioje svetainėje.

Vilnoja, VO gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Atsiliepimai
Muziejus tvarkys Jūsų atsiliepimo turinį ir kontaktinius duomenis, jei paliksite atsiliepimą interneto svetainėje tam skirtoje formoje. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami atsižvelgti į lankytojų nuomones ir pastebėjimus. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami atsiliepimą.

Atsiliepimo duomenys saugomi.

Slapukai
Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą mūsų internetiniame tinklalapyje, bei išnaudoti visus jo funkcionalumus yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kurie siunčiami į naršyklę ir saugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

Duomenų saugojimo terminas
Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vilnoja, VO. Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Parkas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
1) prašyti, kad Parkas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Parko administraciją šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija
Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Vilnoja, Vo
M. Zdziechovskio g. 27,
Sudervė, Vilniaus raj., Lietuva
tel. (8~5) 249 03 46
faks. (8~5) 249 03 47
mobil. +370 686 00067

Galiojimas ir pakeitimai
Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 balandžio 13 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.stoneart.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.